Doorgaan naar inhoud

Privacy

PRIVACY POLICY

 

Dit is de Privacy Policy van Toothfee B.V. (hierna te noemen “Toothfee”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Klokjeslaan 90, te Maarssen. Toothfee is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70958688. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

 

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?

 

  • Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:
  1. E-mailadres
  2. Naam
  3. Telefoonnummer
  4. Adres
  5. Geboortedatum
  6. IP-adres

 

  • Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden. Zie hiervoor ook de privacy policy voor onze website.

 

Doeleinden verwerking gegevens

 

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Toothfee verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Toothfee daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

 

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om:

Voor klantenservice en transactie doeleinden, zoals:  Om te reageren op uw vragen of aanvragen Om uw account te beheren Problemen oplossen, storingen of gebreken met betrekking tot uw account of activiteiten; U toegang geven tot bepaalde functies van de Pütz diensten; Uw bestelling valideren, bevestigen, verifiëren, afleveren en bijhouden (inclusief verzending, retourneren en terugbetalingen, en contact met u opnemen over uw bestellingen, ook per telefoon) en u verwante informatie, coupons, producten of monsters verzenden; Uw identiteit te verifiëren of te communiceren met u over uw activiteiten met betrekking tot de Pütz diensten. Alleen uw credit-, debet- of betaalkaart of andere financiële informatie gebruiken om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. Contact met u opnemen met betrekking tot uw gebruik van de Pütz diensten en voor wijzigingen aan elk Pütz beleid. Nieuwe producten of diensten ontwikkelen en huidige producten en diensten verbeteren. De beveiliging of de integriteit van de Pütz diensten en onze activiteiten beschermen, bijvoorbeeld door fraude te beschermen en te voorkomen, onbevoegde transacties, claims en andere verplichtingen en risicobeheersing te beheersen, met inbegrip van het identificeren van potentiële hackers en andere ongeautoriseerde gebruikers; Voor reclame aanpassing en analytische doeleinden, zoals:  Marktonderzoek uitvoeren, de effectiviteit van onze competities of promoties en Pütz diensten analyses en operaties begrijpen

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

 

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 

Beveiliging en veiligheid

 

Toothfee heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Toothfee persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met Klantenservice@putznu.nl.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

 

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met Toothfee door een e-mail te sturen naar Klantenservice@putznu.nl of een brief sturen aan:

 

Toothfee B.V.
Klokjeslaan 90
3601HH, Maarssen

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

 

Toothfee kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website. 

 

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met Toothfee door een e-mail te sturen naar Klantenservice@putznu.nl.